Welke zijn de stralingsbronnen?

← terug naar de vorige pagina

Tablet

Net zoals laptops zijn tablets belangrijke bronnen van dagelijkse straling als gevolg van hun hoge frequentie en het langdurige gebruik. De draadloze signalen, cellulaire signalen, elektronica en stroomadapters zijn allemaal belangrijke bronnen van straling. Met de WiFi-functie ingeschakeld, wordt de gebruiker van een tablet continu blootgesteld aan hoge stralingspieken, zelfs wanneer men niet surft.

Populariteit van de tablet

Op zeer korte tijd zijn tablets ontzettend populair geworden zowel bij volwassenen als bij jongeren. Op steeds jongere leeftijd lijken kinderen in aanraking te komen met digitale media. Volgens Iene Miene Media 2013, een onderzoek onder duizend ouders met kinderen tussen 0 en 7 jaar, blijkt dat één op drie één-jarige kinderen regelmatig tot vaak op een tablet speelt.

Steve Jobsschool: waar de iPad centraal staat

Doordat tablets steeds populairder en gebruiksvriendelijker worden, zie je ze naast het huiselijke gebruik steeds vaker in werk- en schoolomgevingen. De nieuw opgerichte "Steve Jobsscholen", waar basisschoolleerlingen binnenkort gewapend met een tablet aan het werk gaan, kunnen het aantal aanmeldingen nauwelijks aan. Is dit puur een simplistische manier van vernieuwing waarbij enkel de nadruk ligt op trendy technologieën zonder enige kwaliteitsverbetering van het onderwijs? Alleszins is de opvoedkundige meerwaarde van tablets of school onvoldoende onderzocht en verre van aangetoond. Laat staan dat de gezondheidsimpact op lange termijn bekend is. Voorzichtigheid is dus zeker geboden.

Tips voor het gebruik

  • Leg uw tablet niet direct op uw lichaam. Als dat toch nodig is, gebruik dan een kussen of een andere barrière.
  • Zet je tablet zo veel mogelijk op vliegtuigmodus wanneer je geen toegang tot internet nodig hebt. De vliegtuigmodus schakelt de WiFi-functie en alle draadloze verbindingen uit.
  • Bescherm u met Belly Armor-producten als u (en vooral uw kinderen) een tablet gebruikt (gebruiken).

Meer informatie over deze stralingsbron