Gezondheidsrisico's tijdens de zwangerschap

terug naar de vorige pagina

Kanker

Kanker is één van de meest controversiële potentiële effecten van dagelijkse straling. Er is bewijs gevonden voor verbanden met verschillende vormen van kanker, waaronder borstkanker, bloedkanker en hersenkanker. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft straling van mobiele telefoons ingedeeld in dezelfde, potentieel kankerverwekkende categorie als chloroform, lood en uitlaatgassen. Deze conclusie is gebaseerd op onderzoek dat een hoger risico aan het licht bracht op glioom, een kwaadaardige vorm van hersenkanker, geassocieerd met gsm-gebruik.

Leukemie en andere vormen van hematologische kanker bij kinderen (lymfoom en multipel myeloom) zouden volgens verschillende studies geassocieerd zijn met laagfrequente magnetische velden, zoals die van hoogspanningskabels. Een causaal biologisch mechanisme is niet gevonden, maar de associatie bleek een sterke statistische significantie te hebben. In 2002 deelde het International Agency for Research on Cancer (IARC) deze magnetische velden in, in de categorie 'mogelijk kankerverwekkend voor mensen' op basis van het aangetoonde "consistente patroon van een verdubbeling van het aantal gevallen van leukemie bij kinderen geassocieerd met een gemiddelde blootstelling aan magnetische velden met de frequentie van netvoeding in woningen".


Meer informatie over deze stralingsbron