Onderzoeken naar schadelijke effecten van straling

We beschikken over steeds meer bewijzen dat straling nadelige effecten op de gezondheid heeft. Gezondheidsspecialisten en regeringen wereldwijd vestigen al lang de aandacht op de zich opstapelende bewijzen en ondernemen actie. Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderzoeken.

BioInitiative Report 2012

Bio-Initiative

Het BioInitiative rapport is één van de meest uitgebreide rapporten over de gevaren voor de gezondheid van elektromagnetische velden/straling, dat er tot dusver verschenen is. Aan de vernieuwde versie van 2012 werkten 29 onafhankelijke wetenschappers en gezondheidsexperts mee en is gebaseerd op 1.800 nieuwe wetenschappelijk studies. Ondermeer de gezondheidseffecten van straling voor jonge kinderen en zwangere vrouwen worden hier uitvoerig in besproken. In April 2014 kwam er een update met nieuwe bewijzen.

Meer informatie


Wereldgezondheidsorganisatie

In mei 2011 deelde de WGO straling van mobiele telefoons in, in dezelfde potentieel kankerverwekkende categorie als chloroform, uitlaatgassen en lood.

Meer informatie


Interphone

De Interphone-studie is in 2000 gestart als een groot epidemiologisch onderzoek naar het verband tussen kanker en het gebruik van gsm-toestellen. De studie werd gecoördineerd door het IARC (International Agency for Research on Cancer) en uitgevoerd door onderzoekers uit 13 verschillende landen. Het eindrapport is gepubliceerd in 2010 (Cardis et al., 2010).

Meer informatie


Reflex

De Reflex-studie is een internationale studie waarbij de effecten van elektromagnetische velden van zowel extreem lage frequenties (hoogspanningslijnen) als radiofrequenties (gsmtoestellen) werden onderzocht. Dat onderzoek gebeurde op cellen van verschillende oorsprong (in vitro onderzoek). De studie werd door de Europese Gemeenschap gefinancierd en werd uitgevoerd door 12 verschillende laboratoria uit Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Finland, Frankrijk, Italië en Zwitserland. De studie startte in 2000 en werd in 2004 afgerond.

Meer informatie


EMF-portal

De EMF-Portal is 's werelds meest uitgebreide wetenschappelijke database over de effecten van elektromagnetische velden op de mens en op biologische systemen. Het bevat meer dan 16.000 publicaties, waaronder 2.500 medische / biologische en epidemiologische studies.

Meer informatie