Gezondheidsrisico's tijdens de zwangerschap

Gezondheidsrisico's van niet-ioniserende straling tijdens de zwangerschap

Baby's en jonge kinderen zijn het meest kwetsbaar

Straling wordt reeds lange tijd aangehaald als een gezondheidsrisico voor jonge kinderen en foetussen in ontwikkeling, maar onder wetenschappelijke experts bestaat nog steeds discussie over de aard en omvang van dat risico. Omdat het jaren kan duren voordat de effecten van straling zich laten voelen bij jonge kinderen, is het moeilijk om de risico’s ervan tijdens de zwangerschap precies in kaart te brengen. Mogelijk is het risico op latere gezondheidsproblemen bij het kind verhoogd.

Straling heeft een biologische impact

Wat we intussen wel weten, is dat de stralingsemissie van gsm’s en WiFi WEL DEGELIJK een biologische impact heeft. Talrijke recente studies hebben aangetoond dat die straling een invloed heeft op de manier waarop cellen groeien, op de DNA-replicatie en op de hersenfuncties. Daarom zijn gezondheidsspecialisten van mening dat de vroege kindertijd en de zwangerschap – periodes waarin een snelle en complexe celontwikkeling plaatsvindt – de periodes zijn waarin straling het hoogste risico voor de gezondheid vormt. Zie hieronder de mogelijke invloeden op de gezondheid, die het onderwerp van discussie vormen.

Mogelijke gezondheidsrisico's


Ontwikkeling

Blootstelling aan straling heeft mogelijks nadelige biologische effecten naar de celgroei, de DNA-replicatie en de neurologische functie.

Gedrag

Verbanden worden gelegd tussen gedragsproblemen bij kinderen die als embryo/foetus in de baarmoeder veelvuldig zijn blootgesteld aan elektromagnetische straling.

Autisme

Studies tonen verbanden aan tussen autisme en de blootstelling aan elektromagnetische straling - met een enorme groei over de laatste 20 jaar.

Miskraam

Onderzoek heeft uitgewezen dat er een verband is tussen blootstelling aan electromagnetische straling en een verhoogd risico op miskramen.

Vruchtbaarheid

In studies is de blootstelling aan dagelijkse straling gelinkt aan een verminderde vruchtbaarheid bij mannen én vrouwen.

Kanker

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft straling van mobiele telefoons ingedeeld in de "potentieel kankerverwekkende" categorie.